เกมส์ BIOSHOCK INFINITE เลื่อนวันวางจำหน่ายเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2556 แทนกำหนดการเดิม >>> BIOSHOCK INFINITE
 

edit @ 28 Jan 2013 03:47:31 by gamedacser

edit @ 21 Jun 2013 11:15:08 by gamedacser

Comment

Comment:

Tweet